פורסם בתאריך 07/10/2020

Karin rotem

תושב ישראל ששהה בחו"ל ונותר במעמד תושב ישראל, אין מחלוקת לגביו כי מחויב בדיווח ותשלום מס על הכנסותיו שהופקו בחו"ל וזאת מהטעם המוזכר לעיל.
תיקון פקודת מס הכנסה מס' 223, שתחולתו מיום 1.1.2016, במסגרתו חוקק סעיף 131(א) (5ה) לפקודה, קובע כי אם יחיד טוען שאינו תושב ישראל, (כלומר לטענתו ניתק תושבות מישראל לצורכי מס ולכן אינו מחויב בהגשת דוחות מס בישראל), אבל חלה עליו "חזקת הימים" יהיה חייב בהגשת דיווח מפורט, בו יציין את העובדות עליהן מבוססת טענתו כי אינו תושב ישראל, ויצרף לדיווח את המסמכים התומכים בטענתו. עד התיקון יחידים שעזבו את ישראל, שלא היו מחויבים בהגשת דוח מס שנתי, יכלו לנקוט במהלך של אי דיווח לרשויות המס על מועד העזיבה ולדחות את סוגיית הניתוק עד לחזרתם לארץ. השינוי בעקבות התיקון, מעלה את סוגיית התושבות גם בשנים לאחר העזיבה ומחייב את תושבי ישראל לספק מידע מידי שנה לרשויות המס.
יצירת קשר
ההודעה נשלחה. נחזור עם תשובה בקרוב.