פורסם בתאריך 07/10/2020

Karin rotem

תושב ישראל לעניין פקודת מס הכנסה (דין הפנימי) – מאת אמנון בן שושן רואה חשבון.
פקודת מס הכנסה כוללת מבחן מהותי, ומבחן טכני/כמותי לצורך קביעת תושבות ישראלית והשתת חובת דיווח ותשלום מס לרשות המס בישראל.
בהתאם למבחן המהותי "תושב ישראל" הוא כל מי שמרכז האינטרסים הכלכליים והאישיים שלו בישראל.
יחיד תושב ישראל יחויב במס הכנסה ובחובת דיווח על כלל הכנסותיו, בין שהופקו או נצמחו בישראל ובין שהופקו או נצמחו מחוצה לה.
יצירת קשר
ההודעה נשלחה. נחזור עם תשובה בקרוב.