פורסם בתאריך 07/10/2020

Karin rotem

ביום כ"א באייר התשע"ח, 6 במאי 2018, פורסמו ברשומות בקובץ התקנות 7795 כללי מס הכנסה חדשים המתקנים את הכללים הישנים. בכללים החדשים נקבע כי חישוב המס יערך בהתאם לחישוב המס בישראל, עודכנו סכומי הוצאות והוארכה תקופת השהייה המינימלית לעניין תחולת הכללים. הכללים החדשים פשוטים יותר ליישום ותיקנו את העיוותים שנוצרו בחישוב המס עפ"י הכללים לעומת חישוב המס בישראל. הכללים קובעים הוראות מיסוי פשוטות ומיוחדות ליישום עבור שכירים ישראלים המועסקים תחת מעביד ישראלי מחוץ לישראל (ברילוקיישן), בין היתר, בכל הנוגע לשיעורי המס החלים, הוצאות מותרות בניכוי (לרבות דיור, חינוך ובריאות) וכן הוראות בדבר זיכוי ממס זר. במקביל לכללים, קיימות גם תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972 ("התקנות") שחלות לגבי תושבי ישראל המפיקים הכנסות בחו"ל ושאינם נכללים תחת הכללים, לרבות עובדים שמועסקים תחת מעסיק זר בחו"ל
יצירת קשר
ההודעה נשלחה. נחזור עם תשובה בקרוב.